Styrketräning påverkar blodsockret

Kan man påverka sitt välmående, i kemisk bemärkelse, genom träning? Ja, det verkar faktiskt så. Forskning tyder på att styrketräning kan sänka blodsockret, och att det också motverkar diabetes.

Tidigare trodde man att när skelettmuskulatur bleks, vilket sker bl.a. hos diabetiker, så är det skadligt. Enligt en studie gjorts av forskare vid University of Michigan förhåller det sig i själva verket tvärt om. Vita muskler, som bildas vid styrketräning men även bildas i takt med att vi blir äldre, hjälper till att hålla blodsockret på en låg nivå. Resultaten från studien publicerades på nätet i april i år.

Vi har lärt oss att däggdjur som får och kor har röda muskelfibrer, och att fjäderfän har vita muskler. I själva verket har de flesta djur en blandning av muskelfibrer av båda färgerna. Det gäller också människor. Röda muskler dominerar hos de som tränar långdistanslöpning och andra motionsformer får uthållighet är viktigt. Hos de som tränar explosivt, som sprinters och de som lyfter skrot, dominerar vita muskler.

Musklerna behöver energi för att kunna dra sig samman, eller kontrahera, och det är detta som musklerna gör när de arbetar, exempelvis under träning. Vita muskler får framför allt energi genom en process som kallas glykolys, där glykogen bryts ned till adenosintrifosfat (ATP) och nikotinamidadenindinukleotid, två högenergiföreningar av vilka den första kan användas direkt av musklerna. Processen generar tillräckligt med energi för tunga lyft, men endast under en begränsad tid.

Vid jämn belastning under lång tid, som vid ett långdistanslopp, sker en annan process. Mitokondrierna, som ger de röda musklerna deras färg, bryter också ned glykogen för att generera adenosintrifosfat, men detta sker genom oxidation av fett. På detta sätt åstadkoms en jämn energiförsörjning under lång tid.

Som redan nämnts blir musklerna vitare hos de som drabbas av diabetes. Diabetes är dåligt, men betyder detta att det är dåligt med högre andel vit muskelvävnad? Skulle det kunna vara så att det rör sig om en anpassning från kroppens sida? Detta var frågor som forskarna hoppades få svar på i sin studie.

Hur gjordes studien?

Forskarna upptäckte ett samband mellan ett protein som kallas BAF60c och tillväxten av vita muskler. Möss som injicerades med mer av detta protein och sedan fick springa på löpband var utpräglade sprintrar: de sprang snabbt och explosivt, men orkade inte särskilt länge. När dessa möss, och mössen i en kontrollgrupp, sattes på en diet som innehöll mycket fett, så hade mössen med högre andel BAF60c lättare att kontrollera blodsockret.

Styrketräning mot diabetes

Studien från University of Michigan är den första i sitt slag, och det kommer att krävas ytterligare forskning innan man kan fastställa om styrketräning verkligen påverkar blodsockret. Än så länge har man bara forskat på möss.

Oavsett hur det går så är det redan idag klarlagt att styrketräning minskar risken för diabetes typ 2. Sedan tidigare vet man att konditionsträning (aerob träning) minskar risken för typ 2-diabetes. Nu har forskare från Harvard School of Public Health och Syddansk Universitet utfört en studie på 32 002 män, som forskarna följt under en 18-årsperiod. De män i studien som tränade styrka mindre än en timme per vecka löpte en 22 % lägre chans att drabbas av diabetes typ 2, och de som tränade mer än en timme minskade risken ytterligare.