Sexuell hälsa minst lika viktig som fysisk

Det många glömmer när de tänker kring hälsa – är den sexuella hälsan. Som är minst lika viktig som den fysiska hälsan och inte minst som den psykiska. Alla delar hänger också ihop och är inte på något sätt oberoende av varandra. Nu utbildas personal som jobbar med ensamkommande i just sexuell hälsa.

sjöskumI en artikel i Sveriges Radio går det att läsa om hur personal som jobbar med ensamkommande barn och ungdomar nu utbildas i just sexuell hälsa. Det kan vara särskilt bra eftersom det kan skilja sig en hel del i synen på sex och kön när det kommer till olika länders kulturer. Men ensamkommande barns undervisning i sexuell hälsa måste utgå från deras egna frågor anser man på RFSU bland annat. Alla ungdomar ska ha utrymmet att prata om sexualitet och relationer, det är en särskilt viktig grupp menar man vidare. Syftet ska vara att inte bara utbilda men även att stärka deras självkänsla utifrån vad de tidigare varit med i livet, innan de kom till Sverige. Snäva riktlinjer kan vidare öka den psykiska ohälsan, menar man på just RFSU.

I Svenska Dagbladet går det att läsa om hur de som själva har upplevt sexuella övergrepp kan få det svårare att hantera egna sexuella impulser senare i livet – varför det är så himla viktigt med vård och kanske särskilt psykisk beteendeterapi.  Är man förvirrad kring sin egen sexuella identitet kan det bli svårt att få till en välfungerande sexuell relation.

Lättare än någonsin att måna om sin sexuella hälsa

I Sverige är det lättare än någonsin att ta hand om sin kropp och måna om sin hälsa. Ett test på sin sexuella hälsa kan man dessutom göra snabbt och diskret genom att bara skicka efter ett provtest och sedan utföra det själv. Det gör att allt fler unga kan upptäcka om de har till exempel en sexuellt överförbar sjukdom, en så kallad könssjukdom.