Nå ditt Nyårslöfte

1153256-vegetable-shoppingVad är ditt nyårslöfte? för många är det att äta nyttigare och börja träna, vilket självklart är ett bra löfte – men det är inte säkert att du når ditt mål bäst genom ett nyårslöfte. Enligt KBT-terapeuten och psykologen Maria är det mycket vanligt att vilja påbörja någonting nytt i samband med nyårsafton. Man ser en möjlighet till förändring, en tydlig gräns att ta avstamp från. Man tänker: nu blir det annorlunda! Men det är inte alltid det lyckas, och en anledning kan vara att man ställer för mycket krav på sig själv och inte ställer upp delmål.

Klara nyårslöftet med delmål

För många kan det vara helt ouppnåeliga mål som att klara av en viss typ av träning, när en inte ens är van att ta en promenad. Eller att man helt på en sekund ska sluta med socker eller nikotin, någonting som kräver en del förarbete för att klara av. I och med de höga målen är det dessutom vanligt att man med tiden inte lyckas, vilket blir mer av ett misslyckande som i sig innebär att man ger upp. Genom att ha delmål blir det lättare att se utvecklingen, som att exempel börja med en timmas promenad per dag för att sedan stiga upp till att gå till gymmet en gång i veckan. När du väl har kommit så långt kommer du snart att vilja träna mer, det kommer dina endorfiner hjälpa dig med.

Maria Farm, psykologen vi nämnde ovan, har även en målformulering som man kan använda sig av för att klara av löftet: SMART, vilket betyder Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbestämt. Om du har ett nyårslöfte som du just nu försöker hålla bör du se över om det stämmer överens med SMART. Gör det inte det? Fundera på vad med löftet som du kan förändra för att det ska bli det. Du kommer klara det, du måste bara ha rätt verktyg.